6Hans Mathisen og Petter Wettre - Ett Fett Storband.jpg

Wettre & Mathisen på RSF 2013

by Ett Fett Storband

Ett Fett Storband gjør perler av Petter Wettre og Hans Mathisen, på Romerike Storbandfestival 13. oktober 2013.